top of page

Klachtenregeling

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten die op hem of haar betrekking hebben. De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een oplossing waar zowel de zorgontvanger als de zorgverlener mee geholpen is.

 

De klachtenregeling die op deze pagina is omschreven is bedoeld voor cliënten van De Luisterij, Nachtegaalstraat 5, 6971 ZH  Brummen; ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 56959230. Alex Kiss is de zorgverlener en zijn emailadres is alex@deluisterij.nl.

De klachtenregeling van De Luisterij voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Daarbij maakt De Luisterij gebruik van de diensten van Quasir. De klachtenregeling is daarom ook vinden op www.quasir.nl en wordt op verzoek kosteloos toegezonden aan de cliënten van de Luisterij, per post of per email. Ook kun je de formele regeling onderaan deze pagina downloaden.

Ben je ontevreden over mijn hulpverlening of wil je een klacht indienen?

Ik werk er voortdurend aan om de kwaliteit van de zorg die ik verleen op een zo hoog mogelijk pijl te houden. De beleving van de mensen die bij me komen voor hulp staat daarbij zonder uitzondering voorop.

 

Wanneer je het idee hebt dat er toch iets scheef zit of ik iets heb nagelaten wat je wel van me mocht verwachten, dan hoor ik het graag. Ik sta open voor je beleving en wil graag met je bespreken wat je dwars zit. Ook wil ik je aanmoedigen om niet lang rond te lopen met waar je mee zit. Wanneer er in een vroeg stadium een oplossing wordt gevonden, scheelt dat een hoop.

 

Komen we er onderling niet uit, dan kun je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De Luisterij heeft daarvoor een abonnement op diensten geleverd door het bedrijf Quasir. De klachtenfunctionaris van Quasir is er ook voor je wanneer het je niet past om mij rechtstreeks aan te spreken. Hij of zij kan je:

  • adviseren met betrekking tot de indiening van een klacht en/of

  • bijstaan bij het formuleren van je klacht en/of

  • bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (bijvoorbeeld met een bemiddelingsgesprek)

Het is aan jou om te kiezen of je van de hulp van de klachtenfunctionaris gebruik van wilt maken, en er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken door contact op te nemen met de afdeling klachtenbemiddeling van Quasir:

  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl

  • telefoon: 085-4874012

  • post: Quasir, t.a.v. afdeling klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA Meppel

De klachtenfunctionaris van Quasir is gebonden aan de Gedragscode Medewerkers Quasir en het Protocol Professionele Onafhankelijkheid Quasir. Deze zijn in te zien op www.quasir.nl. Een formele versie van deze klachtenregeling kun je daar ook terugvinden, of hier downloaden:

Download button
bottom of page